RT @NabilHarfoush: Strategyzer ‘s @AlexOsterwalder…

Thursday, November 8th, 2012

RT @NabilHarfoush: Strategyzer ‘s @AlexOsterwalder & @thinksmith hiring Ruby on Rails & UX developers. Attend their free presentation goo.gl/hgjY7